Hem Preparat/substans Diagnos/indikation Kontakt

Välkommen!

 

Välkommen till Scientific Communiction AB. Företaget är ett enmansföretag, det är helägt av Ingemar Joelsson (läs om mig på www.ijoelsson.se). Jag bildade företaget redan under min Stockholmstid, när jag var forskare och lärare vid Karolinska institutet. Det är mot den bakgrunden som jag valt bilder till välkomstsidan. Det faller sig naturligt för mig att tänka på min lärdomsstad, jag genomförde min medicinarutbildning vid Uppsala Universitet, nordens äldsta, grundat 1477.

 

I Uppsala finns Sveriges första lärosal för undervisning i anatomi. Den är bevarad i kupolen till byggnaden Gustavianum. Drottning Kristina invigde den och hennes favoritlärare, professor Olof Rudbeck, gav den anatomiska teatern en arkitektur som påminde om Universitetet i Leyden, där Rudbeck tidigare hade studerat.

 

Domkyrkan i Uppsala är unik. De två spetsiga tornen fick ersätta "Hårlemans huvar" vid den senaste restaurationen. Det tredje tornet - placerat på långskeppet - är ofta förbisett.

 

 

 

 

 

 

Det har hela tiden varit naturligt för mig att Scientific Communication AB skall vara ett företag i "vetenskapens tjänst" och samtidigt fungera som ett förlag för skrifter med vetenskaplig anknytning. I samband med all publicering är bilden viktig. 

 

 

   Gustavianum och Domkyrkan